DİSK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü: Gündem asgari ücret

DİSK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü. Konfederasyon heyeti, Yılmaz’a sundukları raporda, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.

Raporda, “Yasanın sendikal hakların kullanılmasını engelleyici diğer hükümlerinin devam etmesi, istenen olumlu sonuçların sağlanmasını engellemiştir” denildi.

DİSK, Türk-İş, Hak-İş yöneticileri 1 Ağustos, salı günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Söz konusu görüşmeye DİSK yöneticilerinden konfederasyonun genel başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Alaaddin Sarı ve DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan katıldı.

YASALARA İLİŞKİN ÖNERİLER

DİSK heyeti, çalışma yaşamındaki temel sorunlar hakkında konfederasyonun görüşlerinin yer aldığı bir raporu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a sundu. Sunulan raporda 2012 yılının aralık ayında yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun işçilerin örgütlenme özgürlüğü ve sendika faaliyetlerini engellediği ele alındı.

Çerkezoğlu ve Serdaroğlu’nun imzasının yer aldığı değerlendirme raporunda şunlar kaydedildi:

TOPLU PAZARLIK YAPILMALI

Türkiye’de toplu iş sözleşmesi kapsamının düşük olmasının önemli bir sonucu ücretlerin asgari ücrete yakınsamasıdır. Türkiye’nin asgari ücretle geçinenler ülkesi olmaktan çıkması için ücretler toplu pazarlık yoluyla saptanmalıdır.

Toplu iş sözleşmesi kapsamının genişletilmesi için atılması gereken bir adım halihazırda Yasa’nın 40. maddesinde var olan teşmil mekanizmasının hayata geçirilmesi olacaktır.

“İŞÇİLERİN ALACAKLARI DÜZENLENSİN”

Bunun yanında, enflasyonun yükseldiği bu dönemde, kimi işlik alacaklarına uygulanan yüzde 9 yasal faiz oranı, işçilik alacaklarının kimi işverenler tarafından ucuz kredi olarak değerlendirilmekte, işçilerin alacaklarını uzun yıllar süren davalar yoluyla almaya zorlamakta, işçileri mağdur etmektedir. Bu nedenle işçilik alacaklarında uygulanacak faiz oranı karmaşasına da son vermek bakımından tüm işçi alacaklarına uygulanacak faiz oranı mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı olarak belirlenmelidir.

Bu nedenlerle, sözünü ettiğimiz sorunların ele alınıp değerlendirilmesi ve çözüm yollarının ortaya konulması gerekmektedir. Uygun adımlar atılabilmesi bakımından Ekonomik Sosyal Konsey ve Üçlü Danışma Kurulu başta olmak üzere sosyal diyalog mekanizmalarının işletilmesini gerekli gördüğümüzü belirtiyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x